Här finns information om vägens beskaffenhet , vägarbeten etc..

131206 kl. 09.00 En tall hade gått av på mitten vid Märrtjärnen och låg över vägen och blockerade vägbanan. Den är avkapad och borttagen nu.

131206 kl. 10.29 Torr snö på vägen c:a 5-8 centimeter Fortsätter snöa kraftigt så plogning sker efter kl. 19.00 idag. Telekabeln ligger nere på vägen mellan Götes hus och Byn. Ett träd har rivit ned den och det är felanmält till skanova.. Trädet är avkapat. Det går att åka över kabeln men ta det försiktigt