Älgjakt


Jaktlaget som jag är med i heter Salbofall-Vintermossens Jaktklubb. Idag är vi 16 medlemmar som jagar både älg och småvilt. Vi jagar på en areal som är av storleksordningen drygt 2200 hektar. c:a 1400 Ha arrenderad mark och resten privatmark.

1:a och 2:a Söndagen i augusti hugger vi av tradition älgpass.

Helgen som kommer alldeles före 1:a Älgjaktsdagen städas slaktbon och alla förberedelser görs.

Älgjakten bedrivs på följande sätt.

Vi har två Jaktledare varav en är hundförare samt det finns ytterligare en hundförare (jag) som i nuläget har fyra älghundar som även går på björn o gris.

Vi träffas 1:a jaktdagen c:a 06:30 på morgonen.

Jaktkort och licenser samt skjutprov kontrolleras av jaktledarna.

Drev(område), pass, radiotid, säkerhet samt vad som skall sparas resp. skjutas görs upp. Därefter ger alla sig ut till sitt pass. Ingen får ladda förräns de är på passet ( säkerhetsskäl).

Hundförarna ger sig ut i drevområdet med bandhund (löshundsjakt omöjlig numera pga vargen)och spårar älg som förhoppningsvis ger sig ut ur området och passerar någon skytt som då har möjlighet att skjuta.

När hundföraren anser att det inte finns mer älg inne i drevet blåses jakten av och framkörning av ev. älg görs med hjälp av en älgtrack. När älgen är framkörd väljs nytt drev m.m. och jakten fortsätts.

I princip jagar vi bara 1:a jaktveckan effektivt då alla är med. När jagar efter 1:a veckan blir det helger och då är inte alla med på grund av förhinder. Alla tar i regel semester 1:a veckan för att jaga.

Vi ingår i Salbo-Kindlahöjdens älgskötselområde.

Tillbaka