Bilder finns nedan på tändföljden (se bokstav)

Buick
54-66
264, 322, 364, 401, 425
F
 
61-63
215
H
 
64-77
300, 340, 350, 400, 430, 455
G
Chevrolet
55-80
Alla V-åttor
H
Cadillac
53-62
Alla V-åttor
H
 
63-67
Alla V-åttor
K
 
68-80
Alla V-åttor utom 350
L
Chrysler
53-77
361, 383, 400, 413, 426, 440
G
 
58-77
273, 318, 340, 360
H
Ford
55-62
272, 292, 312
Y-block    1-5-4-8-6-3-7-2
 
 
63-67
221, 260, 289
J
 
68-69
302W
J
 
1969
351W
M
 
70-80
302W, 302 Boss
J
 
64-80
352, 390, 428, 429, 460
J
 
70-80
351W, 351C, 400
M
Oldsmobile
53-64
303, 324, 371, 394
G
 
64-80
330, 350, 400, 455
H
Pontiac
64-80
Alla V-åttor
H